Yêu cầu và quy trình nhận học bổng Đai học

                                             

Tổ chức giáo dục Educatius đã giúp các học sinh quốc tế nhập học thành công tại trên 30 bang tại Mỹ, bao gồm State University of New York (SUNY) , Menlo College, New Mexico State University, California State University, and University of Wisconsin. Chúng tôi không đưa ra danh sách các trường cụ thể nhưng là dựa vào hồ sơ của các học sinh như kết quả học tập, chứng chỉ, sở thích và tài chính gia đình để đưa ra từ 5-10 trường phù hợp cho các học sinh lựa chọn.
Tại Mỹ có rất nhiều trường Đại học và hồ sơ mỗi học sinh là duy nhất, vì thế trách nhiệm của chúng tôi là kiểm duyệt và soát lại hồ sơ của học sinh theo từng trường hợp khác nhau để các bạn có thể đạt được mức học bổng tốt nhất từ các trường Đại học.

Yêu cầu :
 • Độ tuổi: từ 17 đến 30 +
 • Điểm học tập trung bình: 2.7
 • TOEFL: 79 hoặc IELTS 6.5
 • Bằng tốt nghiệp cấp ba
 • Học bạ gốc 4 năm học gần nhất và bản dịch ra tiếng Anh
 • SAT: không yêu cầu, học sinh có thì bổ sung vào hồ sơ trên để hỗ trợ việc xét học bổng
Chú ý: Chúng tôi vẫn nhận các học sinh có điểm TOEFL dưới 61 hoặc IELTS 5.5, GPA 2.5 nhưng học sinh cần hiểu rằng số trường có học bổng và mức học bổng sẽ giới hạn hơn.
 
Mức học bổng: dao động từ $5,000 đến $25,000. Học bổng trung bình học sinh được nhận là $10,000
Mức học phí thấp nhất : $13,500 (đã bao gồm học phí, ăn ở) sau khi đã có học bổng
Học bổng được áp dụng cho cả 4 năm Đại học khi học sinh đáp ứng đủ điều kiện cho từng năm học như  sau:
 • Đi học đủ các lớp học theo đúng quy định
 • Điểm GPA 2.7 hoặc 3.0
Bảng đối chiếu mức học bổng theo từng quốc gia:
 

Quốc gia

Ngành học

Bang

Học bổng

Chi phí sau khi có Học bổng

Albania

Business

Michigan

 $17,000.00

 $19,300.00

China

Design

Montana

 $6,500.00

 $25,000.00

China

Business

Kentucky

 $5,000.00

 $24,500.00

China

Finance

Kentucky

 $5,000.00

 $24,500.00

China

Human Resources

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

China

International Affairs

Washington D.C.

 $12,000.00

 $43,900.00

China

Political Science

Florida

 $29,000.00

 $25,000.00

China

Marketing

Missouri

 $10,450.00

 $15,900.00

China

Mathematics

Illinois

 $13,000.00

 $32,500.00

China

Business

Minnesota

 $9,000.00

 $29,900.00

China

Accounting

Illinois

 $8,000.00

 $39,000.00

China

Engineering

Missouri

 $6,000.00

 $30,000.00

China

Economics

Vermont

 $10,000.00

 $42,900.00

China

Human Resources

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

China

Marketing

Pennsylvania

 $4,900.00

 $23,000.00

China

Aerospace Engineering

Minnesota

 $5,500.00

 $24,400.00

China

Accounting

Illinois

 $8,000.00

 $39,000.00

China

Fashion

Illinois

 $17,000.00

 $30,000.00

China

Mechanical Engineering

Vermont

 $12,000.00

 $40,900.00

China

International Affairs

Maryland

 $12,000.00

 $43,900.00

China

Engineering

Illinois

 $18,000.00

 $26,000.00

China

Psychology

Florida

 $19,000.00

 $34,000.00

China

Accounting

Idaho

 $10,000.00

 $21,900.00

Denmark

Chemistry

Maine

 $5,000.00

 $24,500.00

Denmark

Fashion Marketing

New York

 $8,000.00

 $20,500.00

Finland

Computer Science

Minnesota

 $11,000.00

 $28,800.00

Finland

Fashion Marketing

Missouri

 $9,000.00

 $15,900.00

Germany

Psychology

Idaho

 $7,500.00

 $23,000.00

Germany

Computer Science

Illinois

 $18,000.00

 $29,000.00

Germany

History

Ohio

 $14,000.00

 $28,900.00

Germany

Political Science

Missouri

 $5,000.00

 $23,000.00

Germany

Interior Design

Michigan

 $15,000.00

 $25,100.00

Germany

Anatomy

Michigan

 $16,000.00

 $22,900.00

Germany

Physics

Minnesota

 $10,000.00

 $29,900.00

Germany

Music Management

Missouri

 $9,000.00

 $15,900.00

Germany

Film

Ohio

 $14,000.00

 $28,900.00

Germany

Computer Science

Vermont

 $22,000.00

 $32,300.00

Germany

Communications

Michigan

 $15,000.00

 $23,900.00

Ghana

Engineering

Wisconsin

 $7,500.00

 $20,800.00

India

Biochemistry

Ohio

 $6,000.00

 $30,500.00

India

Biochemistry

New Mexico

 $13,000.00

 $16,800.00

India

Electrical Engineering

New Mexico

 $13,000.00

 $16,800.00

Italy

Fashion Marketing

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

Italy

Political Science

Missouri

 $7,000.00

 $27,900.00

Italy

Biotechnology

New Mexico

 $12,000.00

 $17,800.00

Italy

Criminology

Minnesota

 $11,000.00

 $27,750.00

Jamaica

Aerospace Engineering

New Mexico

 $12,000.00

 $17,800.00

Lithuania

International Affairs

New Mexico

 $12,000.00

 $17,800.00

Luxembourg

TV & Video

California

 $4,500.00

 $35,500.00

Mexico

Communications

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

Mexico

Mathematics

Minnesota

 $8,000.00

 $16,800.00

Mexico

Marketing

New York

 $20,000.00

 $27,000.00

Mexico

Industrial Design

Missouri

 $9,750.00

 $16,500.00

Mexico

Chemistry

New York

 $10,500.00

 $20,400.00

Netherlands

Computer Science

Texas

 $10,000.00

 $18,900.00

Nigeria

Chemical Engineering

Wisconsin

 $7,500.00

 $21,700.00

Nigeria

Engineering

New Mexico

 $13,000.00

 $17,900.00

Nigeria

Marketing

New Mexico

 $12,000.00

 $17,800.00

Norway

Criminal Justice

Texas

 $10,000.00

 $19,900.00

Norway

Biochemistry

Missouri

 $9,600.00

 $20,300.00

Norway

Social Sciences

Illinois

 $13,000.00

 $31,900.00

Poland

Biology

Maine

 $5,000.00

 $20,400.00

Poland

Entrepreneurship

Maine

 $5,000.00

 $18,900.00

Poland

Business Economics

Texas

 $5,000.00

 $23,900.00

Russia

Journalism

Missouri

 $10,000.00

 $16,700.00

Russia

History

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

Russia

Business

New Mexico

 $6,700.00

 $12,200.00

Serbia

Exercise Science

Michigan

 $13,500.00

 $15,400.00

Serbia

Pre-Medicine Services

New York

 $5,000.00

 $25,900.00

Spain

Fashion Design

New York

 $7,000.00

 $24,900.00

Spain

Industrial Engineering

New York

 $7,500.00

 $23,400.00

Spain

Pre-med

Illinois

 $17,000.00

 $27,000.00

Sweden

Engineering

New York

 $17,000.00

 $30,000.00

Sweden

Social Science

Nebraska

 $5,500.00

 $19,000.00

Sweden

Exercise Science

Pennsylvania

 $5,000.00

 $24,000.00

Sweden

Economics

Wisconsin

 $7,500.00

 $18,500.00

Sweden

Business

Kentucky

 $5,000.00

 $18,900.00

Sweden

Chemistry

Michigan

 $14,000.00

 $21,600.00

Sweden

Journalism

Pennsylvania

 $18,000.00

 $35,000.00

Sweden

Social Science

Missouri

 $12,500.00

 $17,900.00

Sweden

Exercise Science

Texas

 $10,000.00

 $21,000.00

Turkey

TV & Cinema Production

Minnesota

 $5,600.00

 $18,300.00

Turkey

Biology

Texas

 $10,000.00

 $18,900.00

Turkey

Business

Minnesota

 $7,500.00

 $26,000.00

Turkey

Life Science

Florida

 $23,000.00

 $29,000.00

Turkey

MBA

Missouri

 $14,800.00

 $23,100.00

Ukraine

Bioinformatics

Pennsylvania

 $5,000.00

 $43,000.00

Vietnam

International Business

Florida

 $22,000.00

 $29,500.00

Vietnam

Marketing

New Mexico

 $13,000.00

 $16,800.00

Vietnam

Education Management

New York

 $24,000.00

 $23,000.00

Vietnam

Accounting

New York

 $8,500.00

 $24,400.00

Vietnam

Biomolecular Engineering

Minnesota

 $3,500.00

 $28,000.00

Vietnam

Business

Minnesota

 $7,000.00

 $17,400.00

Vietnam

Information Technology

Illinois

 $17,000.00

 $27,800.00

Vietnam

Finance

New Mexico

 $13,000.00

 $16,800.00

Vietnam

International Business

New Mexico

 $12,000.00

 $17,800.00

Vietnam

Finance

Texas

 $10,000.00

 $19,900.00

Vietnam

Finance

New York

 $10,500.00

 $20,400.00

Vietnam

Hospitality Management

Missouri

 $10,000.00

 $15,000.00

Vietnam

International Business

Florida

 $25,000.00

 $27,000.00

Vietnam

Graphic Design

Pennsylvania

 $16,000.00

 $29,900.00

Vietnam

Chemistry

Florida

 $29,000.00

 $25,300.00

Vietnam

Psychology

New Hampshire

 $19,000.00

 $30,500.00

Vietnam

International Business

Illinois

 $18,000.00

 $26,000.00

Vietnam

Psychology

Arizona

 $10,000.00

 $26,500.00

Vietnam

Computer Science

New York

 $26,000.00

 $22,400.00

Vietnam

International Relations

Minnesota

 $10,000.00

 $29,900.00

Vietnam

Engineering

Vermont

 $19,000.00

 $33,900.00

Vietnam

Business

New York

 $24,000.00

 $24,500.00

Vietnam

Pharmacy

Maryland

 $12,000.00

 $32,900.00

Vietnam

Marketing

New York

 $10,500.00

 $21,400.00

Vietnam

Communication

Vermont

 $25,000.00

 $27,900.00

Vietnam

Economics

Washington

 $23,000.00

 $28,000.00

Vietnam

MBA

Texas

 $13,000.00

 $16,500.00

Vietnam

Bioengineering

Washington

 $13,000.00

 $33,000.00

Vietnam

Finance

New York

 $13,500.00

 $19,400.00

Vietnam

Business

New York

 $22,000.00

 $26,500.00

Vietnam

Business

Florida

 $28,000.00

 $26,300.00

Vietnam

Public Relations

Michigan

 $16,000.00

 $22,900.00

Vietnam

Finance

Wisconsin

 $7,500.00

 $17,900.00

Vietnam

Nursing

Texas

 $10,000.00

 $18,900.00

Vietnam

Business

Missouri

 $9,000.00

 $15,900.00

Vietnam

Nursing

Texas

 $7,500.00

 $17,600.00

Vietnam

Business

Missouri

 $9,000.00

 $16,700.00

Vietnam

International Business

Ohio

 $15,000.00

 $27,900.00

     

Total:  $1,497,300.00

 

Quy trình
 • Phí đăng kí vào chương trình : $300. Học sinh hoàn thiện đơn Pre -Application và gửi cho trường Bảng điểm và các chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL/ IELTS)
 • Phí nhập học lấy thư mời: $300.  Sau khi đóng phí này, chương  trình sẽ gửi cho học sinh từ 5- 10 trường Đại học và mức học bổng của các trường đó.
 • Phí giữ chỗ 1 trường mà bạn chọn (đặt cọc): $2,700
 • Phí dịch vụ lấy học bổng cho cả 4 năm Đại học : $4,500 (chỉ nộp 1 lần)
 Chúng tôi có trên 150 trường Cao đẳng , Đai học là đối tác:
 • Arizona State University – xếp hạng nhất là trường dẫn đầu cho sự đổi mới của Stanford, MIT, Duke, Harvard, và Cornell theo U.S. News & World Report
 • High Point University - trường tốt nhất đứng  top đầu  trong vùng
 • Washington State University – mệnh danh là một trong những trường được học sinh tìm kiếm nhiều nhất
 • University of Alabama – trường Đại học công hàng đầu cho học sinh nhập học  theo diện học bổng National Merit Scholars
 • Drexel University – trong top 100 các trường đại học quốc gia, là một trong 15 trường Đại học  tư lớn nhất nước Mỹ
 • Và các trường khác rải rác trên 43 bang
NEWSTAR VIETNAM
Văn phòng phía Bắc
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á – số 9, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 04-66 87 4646 - Hotline:
098 557 8686
Văn phòng phía Nam:
Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 08-222 02268 – Hotline: 0906 649 986
Email: huong.vu@newstarvietnam.com
Website: www.newstarvietnam.com


 

Đối tác

Logo partner - SOU Logo partner - SMEAG Logo partner - Sacombank Logo partner - Philinter Logo partner - Linden Logo partner - Lane Logo partner - FLS Logo partner - Educatius Logo partner - Thornton Logo partner - SOU Logo partner - SMEAG Logo partner - Sacombank Logo partner - Philinter Logo partner - Linden Logo partner - Lane Logo partner - FLS Logo partner - Educatius Logo partner - Thornton
HOTLINE: 0985578686 Học bổng Mỹ Học bổng Mỹ 090 664 9986 Chương Trình Hè Chương Trình Hè 0934448286 Học bổng GLVH Học bổng GLVH 098.557.8686 (Ms. Hương) (Ms. Hương)

Liên hệ

Văn phòng phía Bắc
Tầng 6 tòa nhà Việt Á - số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04-66 874646 - Hotline: 0985578686
E-mail: huong.vu@newstarvietnam.com
Văn phòng phía Nam
Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08-2220 2268 - Hotline:0906 649986
Email: info
@newstarvietnam.com 
Website: www.newstarvietnam.com

Newstar Việt Nam

Với mong ước được chia sẻ nhưng kinh nghiệm trong nghề và kinh nghiệm là một phụ huynh có con cũng đang hướng tới du học...

Kết nối với NewstarVietNam

     

Dọc phải